Wesprzyj nas

Szanowni Państwo!

Aby skutecznie realizować posługę FRE konieczne jest zaangażowanie niezbędnych środków materialnych. Jest to wszelka pomoc finansowa. Środki pozyskane dzięki Państwa ofiarności będą w pełni przeznaczone na pokrywanie kosztów eksploatacyjnych, związanych z np. wykupieniem licencji na filmy ewangelizacyjne czy też wspieranie małych, ubogich parafii, które są oddalone od ośrodków wielkomiejskich. Do tych parafii będziemy docierać z filmami, aby poprzez obraz nieść im Dobrą Nowinę.

Pragnąc być skutecznym narzędziem wspierającym dzieła Nowej Ewangelizacji możemy istnieć tylko i wyłącznie dzięki Państwa ofiarności i modlitwie.

Można już teraz, w pełnej wolności serca, przekazywać darowizny pieniężne na poniżej podany rachunek zarówno w formie przelewów jak i regularnych, choćby niewielkich, zleceń stałych.

Bardzo dziękujemy za każdą ofiarę ? cegiełkę, którą Państwo dokładacie, włączając się w ten sposób w ewangelizację, abyśmy mogli wspólnie rozwijać dzieło Filmowego Ruchu Ewangelizacyjnego.

Bank BNP Paribas nr 16 1600 1013 1849 4439 8000 0001
Fundacja Profeto.pl ? Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji
Kąty Stare 11, 28-130 Stopnica
UWAGA: W tytule wpłaty prosimy wpisać:  FRE