Święci patronowie witryny

Królowa Apostołów

Niepokalana Matko Boga, Królowo Apostołów, jako uczniowie Twego Syna, Jezusa, oddaliśmy się dziełu ożywiania wiary i rozpalania miłości w życiu naszym i naszych bliźnich. Ufając Tobie, Święta Dziewico, mamy pewność, że uzyskamy pomoc dzięki Twemu wstawiennictwu. Kierujemy więc wszystkie siły ciała i ducha ku większej chwale Bożej. Idąc za przykładem świętego Wincentego Pallottiego, prosimy Cię, bądź z nami, by pogłębiała się nasza modlitwa o wzrost Królestwa. Mamy nadzieję, że wraz z Tobą będziemy mogli wiecznie radować się w Raju. Amen.

św. Wincenty Pallotti

Święty nasz Ojcze Wincenty, który zostałeś wybrany przez Boga, by założyć i szerzyć w Kościele powszechne apostolstwo, wstawiaj się za nami u Boga i Matki Najświętszej, Królowej Apostołów. Módl się także za tymi, którzy są natchnieni Twymi ideałami, zwłaszcza miłością Boga i bliźniego, aby szukali we wszystkim chwały Boga, zniszczenia grzechu i zbawienia dusz. Amen.

św. Maksymilian Maria Kolbe

Święty Maksymilianie! Radujemy się wielką chwałą Twoją i dziękujemy Bogu za to, że tak Cię wywyższył i wsławił w obliczu świata.

Umiłowany nasz bracie! Cały naród składa Ci hołd. Serca nasze są pełne wdzięczności dla Ciebie, za Twoje oddanie się Bogu, Matce Chrystusowej i człowiekowi. Rozumiesz nasze potrzeby, pragnienia, troski i udręki. Dlatego z ufnością Ci je polecamy.

Święty Maksymilianie, patronie trudnych czasów i męczenniku miłości ? módl się za nami!

św. Ojciec Pio

Święty Ojcze Pio, wypraszaj nam łaski u Pana, o które Cię z ufnością prosimy, a także te, które są nam szczególnie potrzebne w życiu chrześcijańskim, abyśmy owładnięci tym samym duchem miłości wzrastali w doskonałości i mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci i dojść mogli razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w wiecznej chwale.
Amen.

św. Andrzej Bobola

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Jako wierny towarzysz Jezusa byłeś przejęty Jego pragnieniem: ?aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno?. Sprawie upragnionej jedności oddałeś całe swe życie dopełnione męczeńską śmiercią, ofiarą braku jedności w Kościele i świecie. Dzieje Twego kultu poświadczają, że ofiara służy pojednaniu. Dlatego prosimy Ciebie: oręduj za nami u Boga, żeby nam nie zabrakło cierpliwości i miłości w drodze ku jedności z Ojcem i Synem w Duchu Świętym teraz i na wieki wieków. Amen.

św. Jan Paweł II

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętegoJana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.