O Fre

Nasza misja – o ideii FRE

Czym jest FRE?

Filmowy Ruch Ewangelizacyjny (FRE) jest w swoim założeniu ruchem wspomagającym nową ewangelizację. W zamyśle założycieli FRE ma mieć charakter misyjny, a nie akcji to znaczy ma funkcjonować stale w pełnej zgodności z nauką Kościoła katolickiego.

Błogosławieństwo Biskupa

Cel powstania FRE

Celem powstania FRE jest, aby w czasie, gdy siła przekazu poprzez obraz (telewizja, internet, billboardy, prasa itp.), który nie zawsze jest zgodny z chrześcijańskimi wartościami, w sposób profesjonalny zaproponować i przedstawić wartościowe filmy będące źródłem inspiracji i umocnienia wiary. FRE zrodził się z pragnienia wielu osób, świeckich członków Kościoła. FRE ma być skutecznym narzędziem wspierającym Nową Ewangelizację.

Wspólnota FRE

Wspólnotą FRE są ci wszyscy, którzy gromadzą się na przeżywaniu wartości zawartych w filmach i wspólnej modlitwie, a wszystko to w obecności Pana Jezusa.

Jak zaangażować sie we wspólnocie FRE?

We wspólnocie FRE można zaangażować się na trzy sposoby:

  1. „TRANSPARENT” (PROMOCJA) – Działanie dla tych, którzy chcą nieść innym dobre przesłanie. Pokazujemy filmy, mówimy o FRE, wywieszamy plakaty, promujemy w internecie, SMS-y i inne komunikatory. Ci, którzy tak działają to prawdziwi ambasadorzy!
  2. „PANCERZ” ? (MODLITWA) ? To działania prawdziwych Bożych wojowników, którzy codziennie modlą się za cały projekt. Tworzą oni modlitewny pancerz ochronny dla organizatorów, reżyserów, aktorów, darczyńców, zaproszonych gości, prelegentów i wszystkich zaangażowanych w FRE.
  3. „SAKWA” ? (FINANSOWANIE) ? To wszelka pomoc finansowa. Środki pozyskane dzięki ofiarności wiernych będą w pełni przeznaczone na pokrywanie kosztów eksploatacyjnych, związanych z np. wykupieniem licencji na filmy, zapraszanie twórców filmów, promocje FRE, wspieranie małych, ubogich parafii, które są oddalone od ośrodków wielkomiejskich. Do tych parafii będziemy docierać z filmami, aby realizować misyjny charakter FRE.

Wesprzyj nas!